Skip Navigation and Go To Content

Search UTHealth Houston

Search

Interpreter and Translation Services

You have the right to a medical interpreter for your preferred language, including sign language, at no cost to you. Speak with your provider or clinic staff to request an interpreter or ask questions about interpretation and translation services. If you have a complaint or feel your rights are not being respected, please contact the Patient Experience department at 713-741-7859.

Spanish / Español

Tiene derecho a tener un intérprete médico gratis para su idioma preferido, incluyendo lenguaje de señas. Hable con su proveedor o con el personal de la clínica para pedir un intérprete o hacer preguntas sobre los servicios de interpretación y traducción. Si tiene una queja o siente que no se respetan sus derechos, informe inmediatamente al gerente del consultorio o comuníquese con el Departamento de Experiencia del Paciente al 713-741-7859.

French / Français

Vous avez droit gratuitement à un(e) interprète médical(e) dans la langue de votre choix, y compris la langue des signes. Adressez-vous à votre prestataire ou au personnel de la clinique pour demander un(e) interprète ou poser des questions sur les services d'interprétation et de traduction. Si vous souhaitez déposer une plainte ou si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, veuillez en informer immédiatement le/la responsable du cabinet ou contacter le service de l'expérience patient au 713-741-7859.

Filipino / Tagalog

Karapatan mong magkaroon ng medikal na interpreter para sa iyong gustong wika, kabilang ang sign language, nang wala kang ginagastos. Makipag-ugnayan sa iyong provider o staff ng klinika para humiling ng interpreter o magtanong tungkol sa mga serbisyo ng pag-interpret at pag-translate. Kung mayroon kang reklamo o kung pakiramdam mo ay hindi nirerespeto ang mga karapatan mo, ipaalam kaagad sa practice manager o makipag-ugnayan sa departamento ng Karanasan ng Pasyente sa 713-741-7859.

Vietnamese / Tiếng Việt

Quý vị có quyền nhận dịch vụ thông dịch viên y tế miễn phí cho ngôn ngữ ưu tiên của mình, kể cả ngôn ngữ ký hiệu. Hãy trao đổi với nhà cung cấp hoặc nhân viên phòng khám của quý vị để yêu cầu thông dịch viên hoặc đặt câu hỏi về các dịch vụ thông dịch và dịch thuật. Nếu quý vị có khiếu nại hoặc cảm thấy quyền của mình không được tôn trọng, vui lòng thông báo ngay cho người quản lý phòng khám hoặc liên hệ với bộ phận Trải Nghiệm Của Bệnh Nhân theo số 713-741-7859.

Mandarin / 普通话

您有权免费选择一位会自己首选语言的医疗口译员,包括手语。请咨询您的服务提供者或诊所工作人员并申请一位口译员,或咨询有关口译和翻译服务的问题。如果您需要投诉或认为自己的权利未得到尊重,请立即告知业务经理或拨打电话 713-741-7859 联系患者体验部

Cantonese / 廣東話

您有權免費選擇一位會自己首選語言的醫療口譯員,包括手語。請咨詢您的服務提供者或診所工作人員並申請一位口譯員,或咨詢有關口譯和翻譯服務的問題。如果您需要投訴或認為自己的權利未得到尊重,請立即告知業務經理或撥打電話 713-741-7859 聯絡患者體驗部

عربي / Arabic

لديك الحق في الحصول على مترجم طبي بلغتك المفضلة، بما في ذلك لغة الإشارة، دون أي تكلفة عليك. تحدث مع مقدم الخدمة أو موظفي العيادة لطلب مترجم فوري أو طرح أسئلة حول خدمات الترجمة الفورية والتحريرية. إذا كانت لديك شكوى أو شعرت أن حقوقك لا تُحترم، فيرجى إبلاغ مدير الممارسة على الفور أو الاتصال بقسم “تجربة المريض” 713-741-7859 على الرقم

اردو /Urdu

آپ کے پاس بلامعاوضہ اپنی ترجیحی زبان، بشمول اشاروں کی زبان کیلئے طبی مترجم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ مترجم کی درخواست کرنے یا ترجمانی اور ترجمہ کی سروسز کے بارے میں سوالات پوچھنے کیلئے اپنے فراہم کنندہ یا کلینک کے عملہ سے بات کریں۔ اگر آپ کو کوئی شکایت کرنی ہو یا آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ کے حقوق کا احترام نہیں کیا جا رہا پر محکمہ مریض کا تجربہ 713-741-7859 ہے تو براہ کرم فوراً پریکٹس مینیجر کو مطلع کریں یا سے رابطہ کریں۔

Hindi / हिन्दी

आपके पास अपनी पसंदीदा भाषा में, बिना किसी शुल्क के चिकित्सीय दुभाषिए से परामर्श पाने का अधिकार है। इसमें सांकेतिक भाषा के लिए परामर्श पाना भी शामिल है। दुभाषिए का अनुरोध करने या व्याख्या और अनुवाद सेवाओं के बारे में प्रश्न पूछने के लिए अपने सेवा प्रदाता या क्लिनिक के कर्मचारियों से संपर्क करें। अगर आपको कोई शिकायत करनी है या आपको लगता है कि आपके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कृपया प्रैक्टिस मैनेजर को तुरंत सूचित करें या मरीज़ देखभाल विभाग से 713-741-7859 पर संपर्क करें।

Nepali / नेपाली

तपाईंसँग साङ्केतिक भाषा लगायत आफ्नो प्राथमिक भाषाका चिकित्सा दोभासे निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार छ। दोभासे अनुरोध गर्न वा दोभासे वा अनुवाद सेवाहरूका बारेमा प्रश्नहरू सोध्न आफ्नो प्रदायक वा क्लिनिकका कर्मचारीसँग कुराकानी गर्नुहोस्। तपाईंसँग गुनासो छ वा तपाईंलाई आफ्ना अधिकारहरूको सम्मान गरिएको छैन जस्तो लागेको छ भने कृपया तुरुन्तै अभ्यास प्रबन्धकलाई सूचित गर्नुहोस् वा बिरामी अनुभव विभाग लाई 713-741-7859 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Title VI, Civil Rights Act of 1964, Americans with Disabilities Act (ADA)